Bay Lên Nào - Vũ Trâm Anh (Live show Lâm Hùng in Vĩnh Long)
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=FIce8ktxMx4
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

Bay Lên Nào - Vũ Trâm Anh (Live show Lâm Hùng in Vĩnh Long)

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=FIce8ktxMx4

Đăng lên Youtube bởi manka909 ( 114 videos )

Số Views upload: 11,175,950
Người đăng ký: 2,275
Location: VN
Live show "Lâm Hùng in Vĩnh Long" (17/9/2011)

Bình luận