ca sỹ Lâm Chấn Huy cùng khán giả Kiên An Hải Phòng
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=xZUZHGk8xEc
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

ca sỹ Lâm Chấn Huy cùng khán giả Kiên An Hải Phòng

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xZUZHGk8xEc

Đăng lên Youtube bởi Thiện Tô ( 48 videos )

Số Views upload: 422,586
Người đăng ký: 123
Location: VN
Không có mô tả nào!

Bình luận