ca sỹ Lâm Chấn Huy cùng khán giả Kiên An Hải Phòng
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=xZUZHGk8xEc
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

ca sỹ Lâm Chấn Huy cùng khán giả Kiên An Hải Phòng

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xZUZHGk8xEc

Đăng lên Youtube bởi Thiện Tô ( 47 videos )

Số Views upload: 393,714
Người đăng ký: 117
Location: VN
Không có mô tả nào!

Bình luận