DVD Tiếng hát Thanh Thúy Tuyển Chọn
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=iF6dmc5jvcw
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video
Video trước

DVD Tiếng hát Thanh Thúy Tuyển Chọn

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iF6dmc5jvcw

Đăng lên Youtube bởi Bi Nguyễn ( 59 videos )

Số Views upload: 1,349,292
Người đăng ký: 1,947
Location: US
boy1984_angiang@yahoo.com.vn
DT : 0949663094

Bình luận