làng quan họ quê tôi - abc10(2009-2012) - THPT Lý Thường Kiệt
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=ZPSv3J347Vk
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

làng quan họ quê tôi - abc10(2009-2012) - THPT Lý Thường Kiệt

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ZPSv3J347Vk

Đăng lên Youtube bởi Bonnie Alive ( 26 videos )

Số Views upload: 80,654
Người đăng ký: 48
Location: VN
Biên Đạo : Bonnie
Đội mÚa: Bonnie ( ra đầu đó), Lý, Trang Leader, Kòi L3, Trinh Lazy, Loan, Thùy Anh,B.Thủy, Mai ,Nguyên.
Quay phim: Trang Meo Ú Ụ , Bích Zero
Hậu Trường: Chuly Jackie, Linh Gabrela
Make Up: Ana Thùy, Kòi L3
Làm Tóc :B. Thủy, Trinh Lazy
bị quay lệch nên 1 số chỗ nhìn như thiếu đội hình ........

Bình luận