Lời Mẹ Hát (DânCa NghệTỉnh) -- Hồng Lựu
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=xenpnz8F0r8
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

Lời Mẹ Hát (DânCa NghệTỉnh) -- Hồng Lựu

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xenpnz8F0r8

Đăng lên Youtube bởi ko7nz ( 544 videos )

Số Views upload: 9,113,564
Người đăng ký: 5,386
Location: US
Nghệ sĩ Trịnh Hồng Lựu trình bày "Lời Mẹ Hát"
dân ca Nghệ Tĩnh

Bình luận