Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa* (thơNguyễnDuy) -- Thúy Mùi
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=ruTro0mb1dM
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa* (thơNguyễnDuy) -- Thúy Mùi

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ruTro0mb1dM

Đăng lên Youtube bởi ko7nz ( 544 videos )

Số Views upload: 9,113,564
Người đăng ký: 5,395
Location: US
Thúy Mùi diễn ngâm "Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa"
thơ Nguyễn Duy.
** Mùa Vu Lan - Mùa Nhớ Mẹ Ta Xưa.

Bình luận