Người ngoài phố - Khánh Bình (nam hát giọng nữ)
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=5pEK_4-GuN4
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

Người ngoài phố - Khánh Bình (nam hát giọng nữ)

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=5pEK_4-GuN4

Đăng lên Youtube bởi Tobj Zhen ( 73 videos )

Số Views upload: 81,157
Người đăng ký: 181
Location: VN
Số điện thoại liên lạc: 0909183398

Bình luận