Nguyet Cam [tho Xuan Dieu - Hong Van ngam] ; Da Khuc [Thu Minh hat].wmv (HD)
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=Pl2vDhANvsA
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

Nguyet Cam [tho Xuan Dieu - Hong Van ngam] ; Da Khuc [Thu Minh hat].wmv (HD)

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Pl2vDhANvsA

Đăng lên Youtube bởi PhungTran Playlist Channel ( 2,143 videos )

Số Views upload: 1,112,590
Người đăng ký: 1,350
Location: US
PLAYLIST LINK :  https://www.youtube.com/playlist?list=PLC528D506DC7BC4EA
FOLLOW Tran Nang Phung & Minh Ngoc :
***Tran Nang Phung Facebook :
   https://www.facebook.com/phung.tran.5602?ref=tn_tnmn
***Minh Ngoc Facebook :
   https://www.facebook.com/minh.piano?ref=tn_tnmn
***Phung Nang Tran YouTube :
   https://www.youtube.com/user/phungnangtran?feature=mhee
***Tran Nang Phung YouTube :
   http://www.youtube.com/user/trannangphung?feature=mhee
***Phung N.Tran YouTube :
   http://www.youtube.com/user/PhungTran42?feature=mhee
***MinhNgocPiano YouTube :
   http://www.youtube.com/user/MinhNgocPiano?feature=mhee

Bình luận