Vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy: Dòng Nhạc Trong Lòng Người (Tiếng Âu Lạc) (1/5)
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=U6f-52naciQ
Bấm vào biểu tượng mở rộng để xem video

Vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy: Dòng Nhạc Trong Lòng Người (Tiếng Âu Lạc) (1/5)

Nguồn video Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=U6f-52naciQ

Đăng lên Youtube bởi SupremeMasterTV20 ( 113 videos )

Số Views upload: 210,232
Người đăng ký: 238
Location: GB
http://SupremeMasterTV.com • AJAR1304;  Aired on 10 Apr 2010
Vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy
Tình Yêu, Thơ Nhạc và Tâm Linh - Mời qúy vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức lại những tác phẩm của người nghệ sĩ tài danh Phạm Duy
• Please share those videos through facebook and other means. Subscribe, comment and like it are fully appreciated. The videos are in the public domain and free to use in any beneficial way. Download Link: http://video.godsdirectcontact.net/daily/2010.04.10/AJAR1304.wmv
Next: http://www.youtube.com/watch?v=IBGvDFOpjLc

Bình luận